Historie i hver bygning

Historie er ikke noe man skal lese om, det er noe som må oppleves. Man bør bruke tid på å gå de samme stiene som tusenvis av andre har gjort, i mange årtier. Dette gjør noe med hvordan man ser på den historien som har vært med på å skape den verden man selv er en del av.

Ulempen i dag er at det legges inn så mye underholdning i historien. Historien skal være levende, men blir i mange tilfeller for masete. Dette passer inn i samfunnet i dag hvor kravet om å underholdes er stort. Heldigvis er det også mange som går litt imot denne trenden og her er Forlandsverk et godt eksempel. Ser man på www.frolandsverk.no/ så ser man en samling historiske bygninger og et lite samfunn som har formet seg rundt dette. Fokuset her er ikke på underholdning, men rett og slett tilstedeværelse. Å bare kunne rusle i andres fotspor, uten press, som man gjør hos Frolandsverk, er viktig.

Det er selvsagt ingen feil eller rett måte å oppleve historie. Det som er viktig er at man bevarer de historiske bygningene og de historiske stedene så folk kan få oppleve historie og historie kan fortsette å være levende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>