Museum trenger også frivillige

Det er utrolig viktig at man som et museum er levende og ikke blir sittende inne og la verden gå forbi. Spesielt viktig er det at vi får med oss de unge. Et klisje-utsagn men likefult helt sant. For det er kun slik man får gitt arven videre.
Derfor er det viktig at man har jevnlig kontakt med forskjellige ungdomsgrupper, og ser på forskjellige måter å invitere dem inn i vår verden.

Skoleklasser er alltid velkomne

Selvsagt er alltid skoleklasser velkomne, men det er viktig å i tillegg trekke til seg andre organisasjoner. Speidere, slik som Lone speidergruppen, lonespeidergruppe.org som dekker et større geografisk område og selvsagt lokale idrettslag slik som fotballag. Den store utfordringen er selvsagt å få nok bemanning slik at man kan lage tilpasset opplegg med entusiastiske medarbeidere. Her skorter det på midlene, en ikke uvanlig situasjon i dagens kultur Norge. Derfor er vi avhengig av frivillige som kan gjøre en ekstra innstas.

Vi er veldig heldige som har flere entusiastiske frivillige som kjenner godt til området og stiller villig opp. Uten dette ville det vært tomme bygninger og områder fylt med historie, uten historiefortellere. Så vi oppmuntrer alle har som litt tid til overs å vurdere om de kan hjelpe sitt lokale museum eller andre organisasjoner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>